Schenck Process tiskoviny
project name

Schenck Process tiskoviny

Mraveniště, ve kterém se pokaždé objeví něco nového k práci

Popis projektu
  • Klient:

    Schenck Process

  • Naše role:

    ideál pro pár řemeslníků grafiky co si vyhrnou rukávy a skočí do práce

Pro výrobce průmyslových vah, alternativních paliv, drtiče a dopravníky… a jeho českou pobočku Schenck Process v Jenči řešíme grafiku a výrobu pro běžný chod výroby. Možná se to nezdá, neboť nepracujete pro zákazníka s rychloobrátkovým zbožím, ale objevili jsme se ve výrobní hale s velmi sympatickým zázemím pro obchod, konstruktéry a administrativu, kde je spousta práce od navigačních cedulí v exteriéru, interiéru, různé polepy dveří, skřínek, dveří, nebo prosklených konferenčních místností, polepy zdí přes navrhování a tisk bezpečnostní brožurky, animační videa apod.

Zábavná, pestrá práce, která je vidět na každém kroku dle korporátních pravidel, ale s velkým prostorem pro vlastní realizaci. Zajímavá společnost, příjemní lidé, krásná práce.

Vytvořili jsme i bezpečnostní letáčky a letáčky první pomoci s originálními ilustracemi, které jsme i rozhýbali do krátkých ilustrovaných videí...

V nových prostrorách výrobní haly v Jenči jsme například vyráběli 4m 3D logo nebo venkovní či interierová označení...

Pro zpestření jídelny i maskoty, které vyjadřují vybrané hodnoty společnosti... nebo i polepy dveří či hliníkové štítky do jednotlivých místností...

Vytvořili jsme řadu cedulí, ale i polep recepci, motivu hodnot nad recepcí, polep schránky apod.

Ručně ilustrovaná zeď s pomůckami první pomoci... pro odlehčení, nebo motiv a výrobu samolepek pro tříděný odpad

Ilustrované motivy mají jednak odlehčit téma První pomoci, zároveň i ve stresové chvíli napovědět, co se ve skříňce nachází...